Det är helt klart en fråga som en 32-åring uppskattar på systemet! 🙂 Haha, jag hade nästan glömt hur det var att handla alkohol i Sverige! Jättekul ju! Mark var så söt höromdan när han sa att vi skulle köpa vin på Ica. Tokstolle! Det här är ju Sverige, inget vin på Ica!

Sen hade vi väldigt roligt åt en campingskylt. Det var i Boden, där hade campingen både pool, tennis och allt möjligt. På skylten utanför stod det dock med stora bokstäver ”BAD” och sedan ”CAMPING”. Mark tyckte att där skulle vi nog inte bo…!

 Eller som idag när vi kom till City Gross…. Det hade vi också roligt åt!

(”Gross betyder flera saker, men det är främst nr 10 i den här listan som Mark associerade ordet med;

1. without deductions; total, as the amount of sales, salary, profit, etc., before taking deductions for expenses, taxes, or the like (opposed to net): gross earnings; gross sales.
2. unqualified; complete; rank: a gross scoundrel.
3. flagrant and extreme: gross injustice.
4. indelicate, indecent, obscene, or vulgar: gross remarks.
5. lacking in refinement, good manners, education, etc.; unrefined.
6. large, big, or bulky.
7. extremely or excessively fat.
8. thick; dense; heavy: gross vegetation.
9. of or concerning only the broadest or most general considerations, aspects, etc.
10. Slang. extremely objectionable, offensive, or disgusting: He wore an outfit that was absolutely gross.

 Listan är tagen från www.dictionary.com.)

Annonser